Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Banská BeláHľadať
 
 

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstva 2018 - 2022

Poslanci podľa poradia z ľava:

1.Poslanec Emil Stračina

2.Poslanec MUDr. Ivan Vojtáš

3.Poslanec Štafan Hrubčo

4. Poslankyňa Ing. Zuzana Durbáková PhD.

5. Starosta obce MVDr. Branislav Babirád

6. Poslanec Slavomír Blahút - zástupca starostu obce

7.Poslanec Ing. Jozef Dobák

8. Poslanec Ing. Marek Mlynárik 2018poslanci.JPG

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky. 

 

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Banskej Belej  má 7 poslancov.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

starostu,

zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,

štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,

ďalších funkcií podľa osobitného zákona.


Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.


 

Poslanci

 Emil  Stračina
 

Emil Stračina Poslanec obecného zastupiteľstva

MUDr. Ivan Vojtáš
 

MUDr. Ivan Vojtáš Poslanec obecného zastupiteľstva


 
 
 Štefan  Hrubčo
 

Štefan Hrubčo Poslanec obecného zastupiteľstva

Ing. Zuzana Durbáková PhD.
 

Ing. Zuzana Durbáková PhD.Poslanec obecného zastupiteľstva


 
 
Ing. Jozef  Dobák
 

Ing. Jozef Dobák Poslanec obecného zastupiteľstva

 Slavomír Blahút
 

Slavomír Blahút Zástupca starostu obce


 
 
Ing. Marek Mlynárik
 

Ing. Marek Mlynárik Poslanec obecného zastupiteľstva


 

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka