Samospráva

2018poslanci 

OBECNÉ ZASTUPIT2STVO 2018 - 2022

 


Starosta obce:   MVDr. Branislav BABIRÁD


Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Slavomír BLAHÚT - zástupca starostu
  • MUDr. Ivan VOJTÁŠ 
  • Ing. Jozef DOBÁK
  • Ing. Zuzana DURBÁKOVÁ
  • Štefan HRUBČO
  • Ing. Marek MLYNÁRIK
  • Emil STRAČINA

 Kontrolór obce:   Edita SCHILLEROVÁ


 

OBECNÉ ZASTUPITĽSTVO 2010 - 2014

Poslanci 2010 2014 

OBECNÉ ZASTUPITĽSTVO 2014 - 2018

Obecne zastupitelstvo  2014 2018