REVITALIZÁCIA NÁMESTIA - NÁVRH V BANSKEJ BELEJ

Revitalizacia namesia2 

Sprievodná správa 

Výkres č.1 -  Širšie vzťahy

Výkres č. 2 - Problémová mapa - analýzy 

Výkres č. 3 - Funkčno - prevádzkové riešenie

Výkres č. 4 - Technická infraštruktúra

Výkres č. 5 - Dispozično - prevádzkové riešenie

Výkres č. 6 - Hmotno - priestorové zobrazenie

Výkres č. 7 - Altánok

Výkres č. 8 - Autobusová zastávka

Výkres č. 9 - Predajný stánok

Výkres č. 10- Informačné tabule

Výkres č. 11 - Amfiteáter, detské ihrisko

    Návrh je v tlačenej forme dostupný na pripomienkovanie na obercnom úrade ( v čase úradných hodín)