VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7:00 do 22:00 hod. Potrebné informácie si nájdete kliknutím na nasledovný odkaz: INFORMÁCIE PRE VOLIČA

 

 

Vážený občania, od 1.3.2017 je pre občanov s trvalým pobytom v obci Banská Belá oficiálne poskytovaná nová sociálna služba - prepravná služba zabezpečená zmluvným poskytovateľom!!! 

 Preprevná služba je spolufinancovaná s obcou Banská Belá a je poskytovaná v súlade s VZN 1 2017 o sociálnach službách!

Prepravná sluzba plagat

 

 

AKTUÁLNE FOTOGALÉRIE :
1. Fotografie z podujatia MDD 2017 - Rytierske hry: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415887651782671&set=oa.1842559185771135&type=3&theater
 
2. Fotografie z podujatia Stavanie Mája 2017: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383030331735070&set=oa.1803522256341495&type=3&theater

3.Fotografie z podujatia Fašiangy 2017 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1321723747865729&set=oa.1729538850406503&type=3&theater 

 

4.Fotografie z podujatia 7. Starostovský ples 2017: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1298455790192525&set=oa.1701291159897939&type=3&theater 

 

5.Starostovský ples 2016 - fotogaléria 

 

 

6.Fotografie z podujatia VIANOČNÉ TRHY 2016 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1251970931507678&set=oa.1638824896144566&type=3&theater

 

 

7.Fotografie z podujatia ŠARKANIÁDA 2016 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1192653410772764&set=oa.1554133834613673&type=3&theater 

 

8.Súťaž  o najkrajšiu záhradku , okno a balkón 2016skončená a vyhodnotená kultúrnou komisiou Banská Belá

VYHODNOTENIE :

ZÁHRADKY: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1114255631945876&set=pcb.1455013344525723&type=3&theater 

 OKNÁ,BALKÓNY: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1114259231945516&set=pcb.1455014844525573&type=3&theater

 

 

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA - NÁVRH V BANSKEJ BELEJ

Revitalizacia namesia2 

Sprievodná správa 

Výkres č.1 -  Širšie vzťahy

Výkres č. 2 - Problémová mapa - analýzy 

Výkres č. 3 - Funkčno - prevádzkové riešenie

Výkres č. 4 - Technická infraštruktúra

Výkres č. 5 - Dispozično - prevádzkové riešenie

Výkres č. 6 - Hmotno - priestorové zobrazenie

Výkres č. 7 - Altánok

Výkres č. 8 - Autobusová zastávka

Výkres č. 9 - Predajný stánok

Výkres č. 10- Informačné tabule

Výkres č. 11 - Amfiteáter, detské ihrisko

    Návrh je v tlačenej forme dostupný na pripomienkovanie na obercnom úrade ( v čase úradných hodín) 

V ŠTIAVNICI SA STÁLE NIEČO DEJE

Oblastná organizácia cestovného ruchu ( OOCR) -  Región Banská Štiavnica pravidelne vydáva zoznam plánovaných kultúrnych podujatí v regióne s týždennou perodicitou - http://www.facebook.com/pages/Regi%C3%B3n-Bansk%C3%A1-C5%A0tiavnica/217529368340922?fref=ts

Starosta obce

7.ročník STAROSTOVSKÝ PLES 2017 - POĎAKOVANIE !

Starosta obce Banská Belá a Volejbalový klub Banská Belá  ĎAKUJÚ všetkým sponzorom  STAROSTOVSKÉHO PLESU   2017, ktorí  prispeli finančne, alebo vecnými cenami do tomboly, prípadne pomohli organizačne  

     -  STAROSTOVSKÝ PLES 2017 - SPONZORI

            Všetkým srdečne ĎAKUJEME ! 

 

MDD, Indiánske hry 2013 - poďakovanie

                        Organizátori podujatia  " Indiánske hry 2013 " usporiadaných k príležitosti MDD v Banskej Belej touto cestou vyslovujé POĎAKOVANIE sopnzorom:

 

LESY, s.r.o Banská Belá, p. Vladimírovi Stračinovi Banská Belá, p. Štefanovi Hrubčovi Banská Belá, MUDr. Magdaléne Vojtášovej Banská Belá, p. Gabriele Rafaelisovej Banská Belá, p. Ladislavovi Millerovi Banská Belá, p. Michalovi Bosákovi Banská Belá a Obecnému úradu Banská Belá.

Za pomoc pri organizácii podujatia ĎAKUJEME:

rodine Látkovej, rod. Kandovej, p. Helene Mlynárikovej, p. Petrovi Mlynárikovi, p. Antonovi Matiašovskému, Veronike Blahútovej a Paulínke Grajciarovej.

                       Starosta obce, Theatr Bel-ej, DHZ Banská Belá 

- poďakovanie