VEĽKONOČNÉ SVIATKY 2018 BANSKÁ BELÁ

velka noc 

Fotogaléria Fašiangová zabíjačka: -https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1651396351565132&set=pcb.2134800753213642&type=3&theater&ifg=1

Fotogaléria Fašiangový sprievod : -https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1651406191564148&set=pcb.2134805736546477&type=3&theater&ifg=1

Fotogaléria Fašiangová zábava s pochovaním basy: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1652234628147971&set=oa.2135828536444197&type=3&theater&ifg=1

 

 Organizátori Starostovského plesu 2018 ĎAKUJÚ Sponzorom Starostovského plesu 2018 za poskytnutú finančnú hotovosť alebo vecnú cenu do tomboly - Zoznam sponzorov Starostovského plesu 2018

Fotogaléria Starostovský ples 2018 - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1622745294430238&set=oa.2099702846723433&type=3&theater&ifg=1 

 

 

 

OZNAM

 Z dôvodu blížiacich sa jesenných prác v záhradkách a čistenia záhrad a opilovania stromov, žiadame občanov rodinných domov, aby svojvoľne nevytvárali nelegálne skládky na obecných pozemkoch, hlavne pri Hasičskej zbrojnici, IBV, Domky, IBV pri kostole a podobne. Obyvatelia rodinných domov čestným prehlásením deklarovali kompostovanie na vlastnom pozemku a v prípade, že nemôžu kompostovať na vlastnom pozemku zelený odpad si sústredia na vlastnom pozemku a požiadajú obecný úrad o vývoz  - nahlásia si vývoz. V prípade svojvoľného vytvárania skládky na obecnom pozemku nebude vývoz zrealizovaný a majitelia priľahlých pozemkov si vývoz a nakládku zabezpečia sami súkromným prepravcom. V prípade, že tak neurobia, vývoz bude zabezpečený obcou na náklady priľahlých nehnuteľností a vlastníkom bude doúčtovaný v poplatku za vývoz odpadu v nasledujúcom roku.

 

VÝSLEDKY VOLIEB 4.11.2017 - BANSKÁ BELÁ 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7:00 do 22:00 hod. Výsledky volieb za volebný obvod Banská Belá:výsledky volieb 4.11.2017 obec Banská Belá

Mailový kontakt na obecný úrad : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

AKTUÁLNE FOTOGALÉRIE :

 

 

 1. Relácia TV HRONKA - Banská Belá ZA DEDINOU: http://www.tvhronka.sk/relacie/za-dedinou-banska-bela/
    
     Relácia RTVS - ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKÝCH OBCÍ - OBEC BANSKÁ BELÁ: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11365/140423 
 
2. Fotografie z podujatia VIANOČNÉ TRHY 2017: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1591123864259048&set=oa.2061856167174768&type=3&theater

 


  Fotografie z podujatia ŠARKANIÁDA 2017 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1532765300094905&set=oa.1988915767802142&type=3&theater&ifg=1  
 
3. Fotografie z podujatia MDD 2017 - Rytierske hry: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415887651782671&set=oa.1842559185771135&type=3&theater
 
4. Fotografie z podujatia Stavanie Mája 2017: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383030331735070&set=oa.1803522256341495&type=3&theater

5.Fotografie z podujatia Fašiangy 2017 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1321723747865729&set=oa.1729538850406503&type=3&theater 

 

6.Fotografie z podujatia 7. Starostovský ples 2017: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1298455790192525&set=oa.1701291159897939&type=3&theater 

 

7.Starostovský ples 2016 - fotogaléria 

 8.Fotografie z podujatia VIANOČNÉ TRHY 2016 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1251970931507678&set=oa.1638824896144566&type=3&theater

 

9.Súťaž  o najkrajšiu záhradku , okno a balkón 2016skončená a vyhodnotená kultúrnou komisiou Banská Belá

 

VYHODNOTENIE :

ZÁHRADKY: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1114255631945876&set=pcb.1455013344525723&type=3&theater 

 OKNÁ,BALKÓNY: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1114259231945516&set=pcb.1455014844525573&type=3&theater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA - NÁVRH V BANSKEJ BELEJ

Revitalizacia namesia2 

Sprievodná správa 

Výkres č.1 -  Širšie vzťahy

Výkres č. 2 - Problémová mapa - analýzy 

Výkres č. 3 - Funkčno - prevádzkové riešenie

Výkres č. 4 - Technická infraštruktúra

Výkres č. 5 - Dispozično - prevádzkové riešenie

Výkres č. 6 - Hmotno - priestorové zobrazenie

Výkres č. 7 - Altánok

Výkres č. 8 - Autobusová zastávka

Výkres č. 9 - Predajný stánok

Výkres č. 10- Informačné tabule

Výkres č. 11 - Amfiteáter, detské ihrisko

    Návrh je v tlačenej forme dostupný na pripomienkovanie na obercnom úrade ( v čase úradných hodín) 

V ŠTIAVNICI SA STÁLE NIEČO DEJE

Oblastná organizácia cestovného ruchu ( OOCR) -  Región Banská Štiavnica pravidelne vydáva zoznam plánovaných kultúrnych podujatí v regióne s týždennou perodicitou - http://www.facebook.com/pages/Regi%C3%B3n-Bansk%C3%A1-C5%A0tiavnica/217529368340922?fref=ts

Starosta obce

7.ročník STAROSTOVSKÝ PLES 2017 - POĎAKOVANIE !

Starosta obce Banská Belá a Volejbalový klub Banská Belá  ĎAKUJÚ všetkým sponzorom  STAROSTOVSKÉHO PLESU   2017, ktorí  prispeli finančne, alebo vecnými cenami do tomboly, prípadne pomohli organizačne  

     -  STAROSTOVSKÝ PLES 2017 - SPONZORI

            Všetkým srdečne ĎAKUJEME ! 

 

MDD, Indiánske hry 2013 - poďakovanie

                        Organizátori podujatia  " Indiánske hry 2013 " usporiadaných k príležitosti MDD v Banskej Belej touto cestou vyslovujé POĎAKOVANIE sopnzorom:

 

LESY, s.r.o Banská Belá, p. Vladimírovi Stračinovi Banská Belá, p. Štefanovi Hrubčovi Banská Belá, MUDr. Magdaléne Vojtášovej Banská Belá, p. Gabriele Rafaelisovej Banská Belá, p. Ladislavovi Millerovi Banská Belá, p. Michalovi Bosákovi Banská Belá a Obecnému úradu Banská Belá.

Za pomoc pri organizácii podujatia ĎAKUJEME:

rodine Látkovej, rod. Kandovej, p. Helene Mlynárikovej, p. Petrovi Mlynárikovi, p. Antonovi Matiašovskému, Veronike Blahútovej a Paulínke Grajciarovej.

                       Starosta obce, Theatr Bel-ej, DHZ Banská Belá 

- poďakovanie