Kultúra žije.

 Je dôležité deťom od útleho veku vštepovať úctu a lásku nie len ku starším ,ale ku  všetkým ostatným ľuďom.Či už starším,či mladším,alebo rovesníkom ...   Však nenadarmo sa hovorí,ako chceš ,aby sa správali ku tebe,tak sa aj ty správaj k ostatným... Aj preto  žiaci  spolu s triednymi učiteľmi  Zš s Mš pripravili na nedeľu 28.10.2012 program v kultúrnom dome pre starších   z  príležitosti úcty k starším. Všetci ste  srdečne vítaní. Svojou účasťou, detičkám a pani učiteľkám poďakujeme za vynaloženú námahu.

Kultúrna komisia

Všetci ste srdečne vítaní na 50-výročí výlovu Belianskeho krokodíla..Čaká Vás zaujímavý program,príjemní hostia,výborná kapustnica a ešte lepšie halušky.... vaša účasť by nás veľmi potešila. Kultúrna komisia.

Kultúrna komisia

Predsedom komisie a zodpovedný za jej činnosť je poslanec  Ing. Jozef DOBÁK.


Členovia Komisie:  Veronika BLAHÚTOVÁ

                            Ing. Zuzana DURBÁKOVÁ PhD.  

Činnosť komisie

sem napísať úvodný text ohľadom činnosti Kultúrnej komisie.