Práca v obci

Obecne praceAktivačné práce v obci vykonávajú:

Dohoda zákon č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení - menšie obecné služby:

Zuzana Danková, Eva Palášthyová, Štefánia Berkyová,  Ľudmila Martišová, Ján Horník, 

Dohoda zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti § 52 menšie obecné služby:

Blažena Suchá, Bukajová Valéria, Jelíneková Blažena, Viera Adamátová, Zdenka Bartošová, Miroslav Suchý, Ondrej Sombaty, Katarína Gunárová, Miroslav Kováč,Peter Vaňo, Petra Necpálová,  Kováčová Beata, Škorubová Katarína, 

Organizátor aktivačnej činnosti z. č. 5/2004 Z.z. o službách zam. §52:

Mjartan Miroslav.

Dohoda č. 4/2015 zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti § 54 - VZ znevýhodnený uchádzači o zam:

Ľudovít Hankovič, Sergej Lakatoš, Stanislav Šemoda, Pavol Škamla, Eva Studená, Eva Murančanová

Dohoda zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti § 54:

Ľubomír Kubinský

Dododa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti § 52 a - dobrovoľnícka :


Blažena Kúšiková, Miroslava Klátiková

Dohoda zákon č. 417/2013 Z.z. § 10 o pomoci v hmotnej núdzi:


Gazdíková Zlatuše, Gunár Miroslav, Magdaléna Koledová, Janka Mlynáriková, Marta Remeňová, Peter Remeň, Rastislav Didi, Breznianska Zlatica, Sombety Martin, Kováč Pavol, Kosorín Peter