STAVANIE MÁJA A DEŇ ZEME 2019

2019 1.maj

 

 

 

2019jarné upratovanie 

 

 

 

 

VÝZVA NA OBSADENIE VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA - Obec  Banská Belá vyhlasuje v zmysle pracovného poriadku obecného úradu Banská Belá výzvu na obsadenie voľného pracovného miesta - administratívny pracovník + kultúra

Bližšie informácie - Výzva Banská Belá 

 

 

 

 

 

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Chov ošípaných na domácu zabíjačku - Usmernenie k chovu a registrácii.

Tlačivo na registráciu: - Registrácia chovu jednej oš. na domácu zabíjačku

- Predaj jeden ks ošípaná na domácu zabíjačku