Registrácia chovu ošípaných

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 

Chov ošípaných na domácu zabíjačku - Usmernenie k chovu a registrácii.

Tlačivo na registráciu: - Registrácia chovu jednej oš. na domácu zabíjačku

- Predaj jeden ks ošípaná na domácu zabíjačku