OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY

Stredoslovenská energetika - Distribúcia Vám oznamuje odstávku v dodávke elektriny z dôvodu vykonávania plánovanej údržby na prenosovej sústave - dňa 23.6.2017 a 28.6.2017 v čase od 8:30 hod do 15:30 hod. Časti obce a čísla domov nájdete po kliknutí na nasledovný oznam

- Oznámenie o prerušení dodávky elektriny 28.6.2017

- Oznámenie o prerušení dodávky elektriny23.6.2017

LEKÁRSKA SLUŽBA PRVEJ POMOCI

Vážení občania, 

novovzniknutá Lekárska služba prvej pomoci - pre dospelých v Banskej Štiavnici  začala fungovať od 15.júla 2016 v areáli nemocnice v Banskej Štiavnici na ulici Bratskej č.17. Lekárska sležba funguje AMBULANTNE a aj NÁVŠTEVNE.


Kontakt telefon: 0910 864864 

Ordinačné hodiny: Po - Pia  od 16:00 do 06:00 hod

víkendy a sviatky   24 hod nepretržite.


Lekárska služba prevej pomoci - LSPP

 

 

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCIA

      Medicentrum BS,  ul. Energetikov č.1   Banská Štiavnica ( Drieňová)  

od 1.11.2014 začína ordinovať  pre všetkých poistencov

   MUDr. Jaroslav Kalivoda    

Pacienti sa musia objednať  na tel č. 0940892596.

Všeci pacienti sa musia objednať v dostatočnom predstihu ! Zároveň ambulancia žiada o trpezlivosť a dodržanie pokynov diabetológa.

 

                                         DiaInt, s.r.o  Mgr. M. Ferjančíková  - konateľka spol.

ORTOPÉD,CHIRURG a ÚRAZOVÝ CHIRURG

Od soboty 4.7.2015 začína ordinovať v Banskej Štiavnici MUDr. Štefan KÓŇA - ortopéd, chirurg a úrazový chirurg.

Ordinačné hodiny: SOBOTA

- Ortopédia     09:00 - 15:00 hod

- Úrazová chirurgia  15:00 - 16:00 hod

- Chirurgická ambulancia  16:00 - 17:00 hod


Každý pacient sa musí objednať na mobilnom čísle : 0907722377


Ambulancia sa nachádza v zdr. stredisku: Medicentrum BS, Energetikov č.1, Banská Štiavnica   

Výsledky hlasovania VOĽBY NR SR 2016

Vážení občania Banskej Belej,

      Dňa 5.3.2016  sa konali VOĽBY NR  SR 2016. Výsladky hlasovania ľudí za našu obec  si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke - výsledky hlasovania VOĽBY do NR SR  2016 Banská Belá

MVDr. Branislav Babirád - starosta